24 Ekim 2010 Pazar

Buluşların Patentle korunması için hangi şartlar gereklidir ?

Bir buluşun patent belgesiyle korunabilmesi için en önemli şart buluşun YENİ OLMASIDIR. Yenilik, patent başvurusu yapılmadan önce, buluşun başkaları tarafından dünyanın herhangi bir yerinde yazılı sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olması demektir. Örneğin buluşun konusu bir üniversitede daha önce doktora tezi olarak yazılmış ise buluş yeni değildir.

Bir buluşun patentle korunabilmesi için gerekli ikinci şart; Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması (Teknik Basamak) şartıdır. Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamacağı şartını taşıyan buluşlar, tekniğin bilinen durumunu aşmış demektir.

Üçüncü şart ise  Sanayiye uygulanabilirliktir;  Yani  buluş teorik olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. Buluşun konusu sanayide seri olarak üretilebilir olmalıdır. Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunurlar.
Buluşun patentle korunabilmesi şartları aşağıdaki örnekle çok sade bir şekilde anlaşılmaktadır.

Yıl 1980 . Televizyonlar üzerindeki düğmeler ile açılıp , kapatılıyor ve ayar yapılıyor.

Bu dönemde bulunan uzaktan kumanda :

1)                         Yenilik : Dünyada buluştan önce televizyonlarda kumanda var mı ? Cevap : yok
                ise buluş yenidir.
2)                         Sanayiye uygulanabilirlik : Buluş seri olarak üretilebiliyor mu ? Üretilebiliyorsa     
                bu özelliği de sağlıyor demektir.
3)                         Teknik Basamak : Televizyon konusundaki orta seviyede bilgi ve deneyime sahip bir uzman mevcut bilgilerinde kumanda yok ise basamak içeriyordur. 1980 yılında televizyon ile ilgili bir uzman manuel kumandayı ve manuel kumandanın detaylarını biliyordur. Uzaktan kumanda ile ilgili hiçbir bilgi beyninde yoktur. Bu durumda televizyon kumandası teknik basamak içeriyor diyebiliriz.
( Örnekleme için  Makine Müh. Salim ŞENTÜRK’ e teşekkürler)
0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa