25 Ekim 2010 Pazartesi

Patent bir teknolojik istihbarat aracıdır

PATENT BİR TEKNOLOJİK İSTİHBARAT ARACIDIR!

Patentler teknolojik bilginin en büyük kaynağıdır.Patent belgesi ilk başvuru  tarihinden itibaren yenilik yapmanın bir ödülü olarak 20 yıllık bir süre için  TEKEL HAKKI olarak
Verilir. Verilen  patent belgelerinin içeriği kamuoyunun haberdar olması ve teknik bilginin yayılması için  yayınlanır.

Eskiden bazı ülkelerde patentlerin içeriği patent kütüphanelerinde incelenir, bazı ülkelerde ise patent ofislerine başvurularak patent  dosyasının bir sureti satın alınırdı. Patent kütüphaneleri Amerika başta olmak üzere hala popülerliğini korumakla birlikte Artık  bir çok ülkede tescillenmiş patent ve faydalı modelin içeriği patent veritabanlarında internet üzerinden patent dosyalarının bütün muhtevasına ulaşılabilmektedir.

Artık teknolojinin gelişmesi nedeniyle çok özel ve hızlı çalışan veritabanı yazılımları ve internetin dünyanın her tarafına yaygınlaşması sayesinde değerli patent  belge  ve bilgilerine araştırmacıların , sanayicilerin ulaşma imkanı artmıştır ve  her yeni gün daha da artmaktadır.

Herhangi bir kişi ihtiyaç duyduğu teknik bilgileri, patentleri USPTO,ESPACENET, JPO,EPO, TPE, GOOGLE/PATENTS gibi genel erişime açık internet veritabanlarına ulaşarak alabilir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tüm dünyada buluşların,teknik bilgilerin %90-95’nin patentli belgeler arasında bulunabildiğini açıklamıştır.

Patent belgelerindeki bilgiler sektörlere göre sınıflandırılabildiği için sektörel ihtiyaçlara göre patent analizi yapılabilir ve bu analiz neticesinde elde edilen bilgiler sektörün gelişmesi için kullanılabilir.

Patent verileri teknoloji haritalarının hazırlanması için kullanılabilir.Teknolojinin hangi yöne gittiği, yeni trendlerin ne olduğu, 5 yıl hatta 10 yıl sonra  ne tür teknolojik ürünlerin görülebileceğini patent verilerinden çıkartabiliriz.

Patentlerin incelenmesi yoluyla hazırlanacak teknoloji haritaları ar-ge departmanları için çok yararlı olacak  ve araştırma geliştirme yapan ar-ge personeline gelişmiş teknoljilerin yolunu gösterecektir.

Günümüzde küresel bağlamda rakiplerimizin teknolojilerini bilmek gerekmekte ve rakiplerin bir sonraki adımının ne olacağını takip etmek durumundasınız. Bir sonraki adımı ise genelde fuarları takip ederek, rakip kataloglarını veya web sitesini takip ederek bulamazsınız; rakiplerin bir sonraki adımını ancak , patentlerini faydalı modellerini tasarımlarını takip ederek bulabilir ve ona göre karşı atağa geçebilirsiniz.

Teknolojik rekabetin yoğun olduğu alanları bilmek ve o alanlarla ilgili yenilikler, geliştirmeler yapmak ve o alanlarla ilgili AR-GE ye yoğunlaşmak patentin bir istihbarat aracı olarak  kullanılmasıyla mümkündür.

Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce var olan teknolojileri değerlendirmek için; yatırımcıların ; yatırım yapılacak sektörde faaliyet gösteren firmaların patentli teknolojilerini araştırmak , bilmek ve değerlendirmek, patentli olmayan teknolojilerini bilmek, patent süresi dolmuş  veya patent süresi dolmasa da terkedilmiş patentlerini bilmek gerekir.

Yatırım yapılacak sektördeki firmaların patent portföyünü, yenilik üretim hızını bilmek ve rekabete hazırlıklı olmak gerekiyor.

Yatırım kararı verilmeden önce sektördeki patentleri bilmeden rakiplerin sınai mülkiyet haklarını incelemeden bir yatırım yapılması durumunda;  patent ihlalcisi durumuna düşebilir veya kolayca ve ücretsiz ulaşabileceği ve kullanabileceği teknik ve teknolojik bilgileri zor ve çok pahalı yollarla ulaşabilme tehlikesi mevcuttur.

Patentleri teknolojik istihbarat için çok önemli bir kaynak olup, şirketlerin stratejik avantaj kazanmasında kullanılabilir.Teknoloji istihbaratı analiz tahminlerinde ve dış teknoloji bilgilerini yönetmede kullanılabilir.

Teknoloji istihbaratı; patent haritaları geliştirme , rekabetçi istihbarat ve teknoloji bilgi tabanı oluşturmada kullanılabilir. Patent haritaları, sektörlerdeki gelişmekte olan oyuncuları belirlemede,takip etmede ve teknolojinin yönünü tayin konusunda kullanılabilir.
Teknoloji haritaları ar-ge ve ar-ge’nin ticarileştirilmesi Faaliyetleri için aşağıdaki yollarla değerlendirilebilir;
         
  • Firmaların veya askeriye gibi kurumların stratejik gereksinimlerini tespit ve uzun vadeli politika belirlemede ve geliştirmede
  • Sanayideki teknolojik faaliyetleri ve yeni eğilimleri tahmin ve tespit etmede,
  • Kuruluşların büyümesi için yardımcı alternatif kalkınma ve büyüme yollarını göstermede,
  • Potansiyel lisans fırsatları ve teknolojik know-how transferinde,
  • Potansiyel iş ortakları ve müşterileri belirlemede ,
  • Rakipler ve potansiyel rakiplerin teknolojilerini, ürünlerini,iş süreçlerini izleme  ve değerlendirmede,
  • Sektördeki teknolojik ilerleme alanlarını tespit etmede ve sektöre yeni giren rakiplerin teknoloji alanını tespit  ve sektördeki yerlerini takip etmede alarm görevi olarak,
  • Teknolojik etki alanı içindeki boşlukları , fırsat alanlarını görmede ve o alanlara yoğunlaşarak rakiplere fark atmada
  • Yeni fikirler ve sınai mülkiyet simülasyonu oluşturmada kullanılabilir ve değerlendirilebilir.

Patent haritaları ; Sınai mülkiyet yönetiminin ayrılmaz bir parçası olup, değerli bilgileri, gizli patentleri ortaya çıkarma, teknik eğilimleri, Pazar eğilimleri, rakip değişiklikleri, teknoloji profili ve bir şirketin inovasyon potansiyeli için yararlı göstergeleri sağlayarak, rekabet stratejilerinde firmaların, rakiplerine fark atmasında kullanılabilir.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa